Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture

Andaktsplatser utomhus

Mariagrottan

I naturen på Marielunds område finns Mariagrottan. Statyn av Jungfru Maria har sin förebild i Lourdes i Frankrike, dit många pilgrimer söker sig. I Lourdes har människor funnit andlig och ibland kroppslig hälsa. Mariagrottan på Marielund har funnits här alltsedan 1900-talets början. Den är en plats dit människor söker sig för att be och tända ett ljus.

Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. (jfr Luk 1:28)

Träkorset

I en glänta reser sig ett träkors. En plats för meditation.

Inre bön

Hjärtats bön kan vara en stilla, inre bön. Att uppsöka en avskild plats kan vara en hjälp för oss att låta vår uppmärksamhet, vår håg, vara riktad mot Gud. Sedan kan vi lättare överallt i vårt liv gå in i ”hjärtats inre cell” (Catharina av Siena).

Maria längs vägen

På en tallstam längs vägen upp till Marielund tar Jungfru Maria emot med Jesusbarnet i famnen.